Voorstellingen

Themaconcerten "Seizoenen"
Ranjaconcert-op-maat
Privé-concerten
Loco-Motion

De prijzen van de Ranjaconcerten en voorstellingen van Loco-motion vindt u onder het kopje boekingen.


Ranjaconcerten "Seizoenen"

Deze themaconcerten van Ranja zijn opgebouwd rond de vier seizoenen.
In de herfst laat een grote waaier blaadjes ritselen voordat de fagot begint.
In de winter rollen de sneeuwballen in een wals door de trommel en klappertanden doen we in de maat.
In het voorjaar en de zomer vliegen en fluiten de vogels om je oren.
 
Een Ranjaconcert is gemaakt om in een eigen en vertrouwde omgeving te spelen.
In de groepsruimte, de gymzaal of de huiskamer van de woning.
Ranjaconcerten bezorgt de muziek aan huis!
Nodig ook familie en vrienden uit en beleef samen een Ranjaconcert!

Ranjaconcert-op-maat
Naast de bestaande themaconcerten kunnen we ook een Ranjaconcert-op-maat maken; we verwerken
daarin dan een door jou aangedragen thema.
  • Een Ranjaconcert duurt 30 tot  45 minuten.
  • We spelen voor een publiek van één tot achttien personen.
  • We komen met één of twee muzikanten.
  • We kunnen één tot vier Ranjaconcerten per dag spelen.
  • Wat spelen we zoal? Fluiten, cajon, fagot, accordeon, klokkenspel, gitaar, harp, keyboard, kalimba, trommel en hapi-drum.
  • Na de voorstelling is onze CD ‘De vier Jaargetijden´ te koop voor € 5,-.
  • Een CD opnemen van jouw Ranjaconcert? Laat het ons van tevoren weten!
  • Een Ranjaconcert? Daar hoort ranjalimonade, koffie of thee bij! Wij zorgen voor de ranja en de rietjes.
  • Een Ranjaconcert als onderdeel van een project? Laat ons weten hoe wij daar het beste in kunnen passen!
  • Ranjaconcerten wil graag uw ervaringen op onze site zetten, daar worden wij en anderen wijzer van!
Voor meer informatie, overleg en boekingen kunt u mailen via contact.

Privé-concerten
 
Het kan ook privé.
Een Ranjaconcert voor een minipubliek, zoals een kind in het eigen gezin.
Als het belangrijk is om maximaal rekening te houden met de kwetsbaarheid van ons publiek dan is zo’n
Ranja-privéconcert een goede keuze; zo spelen wij onze Ranjaconcerten voor “Make a Wish”.
 
Of wil je iemand eens extra verwennen, ook dan is een privé-concertje een prachtig cadeau!
Een één-op-één concert, helemaal gericht op die éne persoon, waarbij interactie de basis is.
Spelen, voelen, luisteren, samen zingen, de spanning loopt op....lees het verhaal van Tijs.
 
"Wij, zijn ouders, kunnen het Tijs al niet meer van tevoren vertellen. Hij is er dan zo vol van dat hij niet
kan slapen, aan niets anders kan denken: Renske komt! Al jaren komt Renske één of twee keer voor een
privé-concert voor Tijs.

Het is begonnen op kinderdagverblijf Onder één Dak, 15 jaar geleden. Renske speelde en vertelde over
het spookkasteel, met kamertjes, zolders, kelders, krakende vloeren en piepende deuren.
Tijs is inmiddels bijna 28 jaar en geniet nog steeds van de bandjes die in die jaren zijn gemaakt.
Inmiddels is het verhaal uitgedijd, heeft andere verten en geluiden gekregen.
Maar gebleven is de fantastische spanning tussen Tijs en Renske.
 
Het is een luxe, nee het is een noodzaak: muziek en theater is om de dagelijkse werkelijkheid te
vergeten.  Maar niet alleen te vergeten, je scherpt je geheugen en geniet van het vertrouwde.
Tijs is gelukkig met zijn privé-voorstelling, iedereen moet weg: alleen hij en Renske, even de wereld op
z’n kop. En de volgende dagen, weken en maanden ‘nachglühen’ want van ieder concert is een opname
gemaakt."


Loco-Motion
Een heel speciaal project binnen de Ranjaconcerten is een voorstelling van Loco-Motion.
Loco-Motion is een klein muziektheatergezelschap, dat speelt voor mensen met een ernstige, veelal meervoudige beperking. In 2011 is het voortbestaan van Loco-Motion echter onder druk komen te staan door het verongelukken van Bas de Bie, een van de drijvende krachten van dit gezelschap.

Vanaf 2012 pakken Renske van Ebbenhorst (muziektherapeute, en ook daarvoor al speler bij Loco-Motion) en Jeannette Landré (muzikant) voorzichtig de voorstellingen van Loco-Motion weer op.
Zij zochten een goed onderkomen voor Loco-Motion om deze vorm van theater maken voor de doelgroep te kunnen behouden. Dat onderkomen is gevonden bij Stichting Ranjaconcerten. Ranjaconcerten beschouwt het als een eer om de activiteiten van Loco-Motion te mogen onderbrengen in haar Stichting.

Wat brengt Loco-Motion
De naam Loco-Motion verwijst naar het “in beweging brengen” (Motion) van mensen die doorgaans aan hun plaats (Loco) gebonden zijn. Loco-motion biedt muziektheater op locatie.
 
De werkwijze van Loco-Motion sluit nauw aan bij de belevingswereld van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Er wordt een beroep gedaan op alle zintuigen, soms één, soms meerdere tegelijk. Wij streven naar een interactieve voorstelling. Dit brengt met zich mee dat het publiek, 8 á 9 personen per voorstelling, invloed uitoefent op de samenstelling, de volgorde en het tempo van ons spel.  

We gaan ervan uit dat elk mens de mogelijkheid heeft om zich uit te drukken; in afwenden of toewenden, vastpakken of wegduwen, stem, gezichtsexpressie en al die andere signalen waar we soms wat langer naar moeten kijken voordat ze ons opvallen. De voorstelling krijgt gestalte door het ingaan op die signalen. Hierdoor is, hoewel gebouwd op hetzelfde raamwerk, geen enkele voorstelling gelijk.

De spelers bewegen zich tijdens de voorstelling rondom en tussen diegenen die hun publiek vormen in een klein sfeervol decor. Wanneer aanvankelijk meer afstand gewenst is laten we voor diegene een opening in het decor; je kunt van buitenaf naar binnen kijken, en op eigen moment en tempo bepalen of je binnen komt.

​De voorstelling "Sunari" kan 1 tot 3 maal op 1 dag gegeven worden. Onder boekingen vindt u de prijzen.Daarnaast Loco-Motion heeft het volgende scholingsaanbod:
1. voorstelling en workshop (2 dagdelen)
2. workshop en je eigen voorstelling spelen (2 dagdelen)
3. workshop zonder voorstelling (1 dagdeel)

1. Voorstelling en workshop (2 dagdelen)
Dagdeel 1
De spelers van Loco-Motion spelen de voorstelling "Sunari" voor 8 á 10 mensen met een (ernstige meervoudige) beperking. Hierbij zijn de begeleiders van de cliënten aanwezig als observatoren.
Dagdeel 2
Begeleiders gaan zélf aan het werk met de materialen en methodieken uit de voorstelling. Het zelf doen en ervaren staat centraal. Begeleiders zijn tijdens de workshop afwisselend speler, publiek en observator. Zo kunnen intentie, interpretatie en ervaring op elkaar afgestemd worden.

2. Workshop en je eigen voorstelling spelen(2 dagdelen)
Dagdeel 1
Tijdens het eerste dagdeel leren de begeleiders zelf een voorstelling belevingstheater te maken. Verschillende (belevingsgerichte) activiteiten worden uitgewerkt tot een samenhangend geheel aan de hand van een thema. Aan het eind van het eerste dagdeel hebben begeleiders een voorstelling die ze kunnen aanbieden aan hun cliënten.
Dagdeel 2
De begeleiders spelen hun (in dagdeel 1 gemaakte) voorstelling voor eigen cliënten. De voorstelling wordt op video opgenomen.
Aan de hand van videobeelden vindt een nabespreking plaats.

3. Workshop zonder voorstelling (1 dagdeel)
Begeleiders leren een voorstelling belevingstheater te maken. De voorstelling bestaat uit zes onderdelen, waarin verschillende methodische principes, materialen en spelvormen aan bod komen. Begeleiders nemen (afwisselend) verschillende rollen in: speler, publiek en observator.
Het aantal deelnemers aan de workshop bedraagt maximaal 15. Loco-Motion kan op een dag twee workshops op één locatie aanbieden.


 

verwacht